1. Homeopatiniai preparatai vaistų rinkoje
Homeopatinių vaistų naudojimo apimtys skirtingose šalyse. Lyginamoji analizė panaudojant demografinius, epidemiologinius ir finansinius rodiklius.

2. Ekstemporalių vaistų kokybės neatitikčių valdymas
Vaistinės gamybos rizikos veiksniai (higienos sąlygos, techninė įranga, personalo kvalifikacija) ir jų valdymo priemonės. Pavyzdžiai, pateikiami gaminamos produkcijos pavyzdžiais.

3. Mikrobinės taršos problemos vaistinėje
Mikrobinės taršos poveikis vaistinės gamybos produktams. Mikrobinę taršą vaistinės gamybos patalpose reguliuojančių teisės aktų komentaras. Priemonės (veiksmai ir medžiagos), naudojami prieš mikrobinę taršą. Mikrobinės taršos rizikos valdymas vaistinėje.

4. Kosmetikos priemonių pH reikšmė
Kosmetikos priemonių grupės pagal pH kriterijų. Skirtingų pH reikšmių kosmetikos priemonių panaudojimo sritys. Technologiniai aspektai.

5. Savigydos teisiniai aspektai
Teisės aktų, reguliuojančių  galimybes įsigyti vaistus savigydai, komentaras. Lyginamoji skirtingų šalių teisės aktų analizė. Realios situacijos tyrimas (anketinė apklausa, interviu).

6. Gaminamų vaistinėje tepalų dalis bendroje gydomųjų tepalų rinkoje
Vaistinėje gaminamų tepalų ir pramoninės gamybos analogiškų produktų asortimento palyginimas. Pardavimo apimčių palyginimas naudojantis Universiteto vaistinės duomenimis.

7. Kosmetinių ir gydomųjų kremų, gaminamų vaistinėse, poreikio tyrimai
Kosmetikos gaminių ir gydomųjų kremų, gaminamų vaistinėje, pardavimo apimčių palyginimas su pramoninės gamybos analogiškais gaminiais. Klientų lūkesčių tyrimas (anketinė apklausa, interviu).

8. Vaistinės klientų (pacientų) lūkesčių tyrimas
Klientų lūkesčių dėl vaistinėje teikiamos farmacinės paslaugos tyrimas (anketinė apklausa, interviu).

9. Veiksniai, įtakojantys savigydos mastą
Išorinės aplinkos, įtakojančios savigydos mastą, vertinimas (teisinė, ekonominė, socialinė ir technologinė analizė).

10. Vaistinėse gaminamų kosmetikos gaminių kokybės ir klientų lūkesčių atitikimo tyrimas
Klientų lūkesčių tyrimas (anketinė apklausa, interviu).

Last modified: Monday, 19 September 2011, 10:47 AM